67176128_1645830592217473_9186614023108427776_o

MAI DANG

Chuyên viên Tâm Lý & nghiên cứu Số Học

Mai Dang, một chuyên viên nghiên cứu và phân tích tâm lý, sẽ đưa ra những nghiên cứu, phân tích về tin tức xổ số và tâm lý của người chơi. Dự đoán những điều ẩn giấu sau mỗi sự kiện để đưa ra những cặp số chính xác nhất cho những người yêu thích trò chơi xổ số.

Bài viết của tác giả này​