bigProfile1

ÔNG PHƯƠNG NG​​​

Chuyên viên phân tích thuật toán​

Hơn 7 năm nghiên cứu về KQXS, Ông Phương đã vận dụng lý thuyết từ xác suất thống kê, kinh nghiệm tổng hợp và phân tích số liệu với các mẫu dữ liệu lớn từ kết quả sổ xố trong nhiều năm liền. Ông Phương quyết định kết hợp với Xoso5h trong việc xây dựng thuật toán cho công nghệ trí tuê nhân tạo nhằm nâng cao khả năng xử lý dữ liệu tổng hợp lớn hơn và đưa ra dự đoán chính xác hơn bao giờ hơn cho độc giả của Xoso5h.

Bài viết của tác giả này​