Trang chủ >> CẦU LOTO >> Lịch sử cầu

  • Chọn tỉnh thành
  • Ngày
      đến  
  • Vị trí 1
    Vị trí 2

可换位:表示位置一和位置二上的两个号码都会出现,不分先后顺序;不可换位:表示根据位置一上的号码在前,位置二上的号码在后,按照先后顺序预测下一期;

00-01 quy luật liên tục xuất hiện
Số ngày cầu chạy Số lần xuất hiện Tra cứu thông tin chi tiết
Tổng số lần xuất hiện: