Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

Hà Nội

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
ĐB 00157 Rắn cắn gót chân 7
G1 76628 7
G2 49479 Một mình trong quán 12
57764 7
G3 98479 Một mình trong quán 12
33581 Cái nhẫn 9
30972 Cái nhìn hẹp hòi 6
70416 10
42514 13
76196 Kiếm 8
G4 1275 Ông già cho quà 6
1438 Lợn đen nhỏ 6
1083 Lấy đàn bà điên 7
3981 Cái nhẫn 9
G5 7266 7
7787 Đi du lịch 8
7183 Lấy đàn bà điên 7
0098 Con rệp 13
3239 Lợn nhà 7
7914 13
G6 836 Khâu vá 7
179 Một mình trong quán 12
033 6
G7 19 Ba bố con ăn no 9
05 10
88 Nhận tiền của người con gái 14
55 7