Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

TP.HCM

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 24 Tủ lạnh 6
G7 842 Cánh tay lông lá 7
G6 0818 6
5602 Bị bỏng nước sôi 9
3784 Mình bị bắt 5
G5 2871 Người rủ đánh bạc 6
G4 52245 Bắt cá ở suối 6
18337 Ông trời 6
19852 5
24244 5
02294 Con rết 6
61708 Dông bão 10
21180 5
G3 80895 Tai nạn xe máy 8
39446 Cảnh buồn 6
G2 60660 Nghi ngờ vàng giả 5
G1 53509 Cá to nhỏ 8
ĐB 145583 Lấy đàn bà điên 9

Đồng Tháp

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 55 8
G7 072 Cái nhìn hẹp hòi 7
G6 0096 Rắn quấn chân 8
7362 Bóng đá 5
1287 Chim đậu 4
G5 2321 4
G4 99600 5
81563 Thiếu ngũ văn 3
48356 Mình chém người 6
90769 Quán rượu ngoài trời 8
04651 7
70417 Đi học 5
05215 8
G3 21068 Cuốc xẻng 4
65729 Đỉa bán vào chân 6
G2 29909 Cá to nhỏ 4
G1 98540 Cá cảnh 7
ĐB 468826 Đi thi 5

Cà Mau

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 52 6
G7 811 Cột điện 2
G6 2899 Phóc mơ tuya 4
9149 Con vịt 7
2773 Hai anh em bế nhau 5
G5 0414 11
G4 59107 Phải lội xuống ao 6
47910 Màu vàng 7
27514 11
29410 Màu vàng 7
11302 Bị bỏng nước sôi 7
04853 Ánh chớp 11
19065 Bao diêm 7
G3 88656 Mình chém người 9
14880 9
G2 87885 Cá trạch 5
G1 89452 6
ĐB 757805 3