Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

Tiền Giang

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 36 Khâu vá 7
G7 707 Phải lội xuống ao 7
G6 5780 8
1471 Cái muôi 13
4073 Hai anh em bế nhau 6
G5 2082 Được bạc 6
G4 01660 Nghi ngờ vàng giả 7
16196 Rắn quấn chân 5
48321 10
58272 Cái nhìn hẹp hòi 4
55989 Cá sấu 7
49088 Nhận tiền của người con gái 4
73327 Chim ỉa vào người 6
G3 41885 Cái bình 11
92792 Chém chuột 2
G2 30459 Cá chuối 6
G1 99056 Nhện 8
ĐB 658553 Cào cào 7

Kiên Giang

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 65 Bao diêm 2
G7 493 Cái chén 10
G6 7341 Cưỡi ngựa 7
6335 Con mình chết 3
6033 8
G5 1107 Phải lội xuống ao 5
G4 90358 Con tôm 8
13084 Mình bị bắt 4
51590 8
94767 Bán nhẫn vàng 6
15759 Cá chuối 6
31232 Nhà nghỉ mát 4
69203 Đánh nhau có vũ khí 11
G3 68411 Cột điện 2
46222 5
G2 62313 3
G1 58234 Ăn cắp xe đạp 6
ĐB 032941 Cưỡi ngựa 7

Đà Lạt

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 12 7
G7 837 Ma hiện hình 7
G6 5888 Nhận tiền của người con gái 8
0383 Lấy đàn bà điên 4
0043 Nước đái có máu 5
G5 0981 Cái nhẫn 5
G4 25567 Bán nhẫn vàng 7
87836 Khâu vá 5
90567 Bán nhẫn vàng 7
11039 Thấy dây dầu 9
91213 9
60724 Tủ lạnh 4
91474 Nghe caset điện yếu 8
G3 11278 Đầu nhiều chấy 6
51285 Cái bình 10
G2 24708 Xem hai bà cãi nhau 3
G1 39418 3
ĐB 434979 Mặc nhiều quần áo 7