Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

TT Huế

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 06 Bàn ăn bầy đẹp 7
G7 123 7
G6 1612 4
7310 Màu vàng 9
9908 Xem hai bà cãi nhau 9
G5 6576 Con chó nhật 9
G4 04848 Cá trê 5
77573 Hai anh em bế nhau 6
10007 Phải lội xuống ao 6
18318 7
53797 5
12228 9
13033 3
G3 35061 Mình bắn súng lục 6
79588 Nhận tiền của người con gái 4
G2 36860 Nghi ngờ vàng giả 4
G1 07946 Con muỗi 4
ĐB 338929 Đàn kiến 7

Phú Yên

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 06 Bàn ăn bầy đẹp 4
G7 108 Xem hai bà cãi nhau 7
G6 6978 Đầu nhiều chấy 7
1177 Ngựa bay 7
1595 Tai nạn xe máy 5
G5 8124 Tủ lạnh 8
G4 28747 Tiên trên cao 5
51839 Thấy dây dầu 6
88404 Ăn trộm xe máy 6
31369 Quán rượu ngoài trời 9
39191 Người đẻ khó 4
58976 Con chó nhật 10
26234 Tình tứ nói chuyện 7
G3 86826 Đi thi 3
06241 Cưỡi ngựa 6
G2 01955 6
G1 82302 Bóng rổ 4
ĐB 469897 9