Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

TT Huế

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 78 Tử vi 7
G7 588 Con bò 5
G6 5914 7
8924 Tủ lạnh 10
0403 Đánh nhau có vũ khí 6
G5 5902 Bị bỏng nước sôi 3
G4 57074 Cúng người chết 2
26239 Bông hoa 10
71810 Màu vàng 8
94659 Cá chuối 4
17134 Tình tứ nói chuyện 5
38222 5
85699 Phóc mơ tuya 5
G3 64624 Tủ lạnh 10
71994 Con rết 9
G2 52399 Phóc mơ tuya 5
G1 44828 10
ĐB 142954 May quần áo mới 5

Phú Yên

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 42 Sông ngòi 4
G7 994 Con rết 7
G6 2390 2
1429 Dắt trâu 7
0632 Nhà nghỉ mát 6
G5 6246 Cảnh buồn 6
G4 98735 Con mình chết 5
86919 Ba bố con ăn no 4
02827 Chim ỉa vào người 3
01011 Cột điện 4
02723 6
69567 Mất ví 4
84796 Kiếm 10
G3 99426 Đi thi 8
63643 Nước đái có máu 5
G2 78757 Rắn cắn gót chân 5
G1 56196 Kiếm 10
ĐB 226388 Con bò 7