Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

Hải Phòng

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
ĐB 68285 Cái bình 10
G1 63497 9
G2 51148 Cá nướng 13
40526 Đi thi 14
G3 21460 Nghi ngờ vàng giả 3
45322 14
08942 Cánh tay lông lá 8
64777 Ngựa bay 5
99903 Rụng cả hàm răng 11
68603 Rụng cả hàm răng 11
G4 9743 Nước đái có máu 4
9831 Rụng một chiếc răng 13
2616 9
0548 Cá nướng 13
G5 0880 10
6314 13
8728 14
3229 Dắt trâu 5
3228 14
1896 Người bị chó cắn 9
G6 300 7
505 10
685 Cái bình 10
G7 13 12
33 9
47 Tiên trên cao 11
58 Con tôm 5