Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

Vĩnh Long

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 73 Hai anh em bế nhau 6
G7 267 Chim bay 3
G6 7531 Rụng một chiếc răng 9
0742 Sông ngòi 4
5574 Cúng người chết 6
G5 9611 Cột điện 8
G4 96049 Tình báo 9
54753 Cào cào 5
48581 Cái nhẫn 6
61914 9
52957 Rắn cắn gót chân 9
37289 Xem đánh nhau 9
46140 Cá cảnh 4
G3 35305 8
81036 Khâu vá 2
G2 70526 Đi thi 6
G1 42289 Xem đánh nhau 9
ĐB 749195 Tai nạn xe máy 6

Bình Dương

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 41 Cưỡi ngựa 10
G7 054 Vợ biến thành mèo 4
G6 0170 5
9335 Mua quạt điện 3
0774 Cúng người chết 9
G5 8568 Chó đuổi chạy xuống ao 5
G4 86800 5
28075 Ông già cho quà 5
82235 Mua quạt điện 3
80761 Mình bắn súng lục 9
40566 3
98309 Cá to nhỏ 7
40688 Con bò 9
G3 49061 Mình bắn súng lục 9
07915 6
G2 70087 Đi du lịch 3
G1 31162 Bóng đá 8
ĐB 975780 8

Trà Vinh

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 12 9
G7 791 Người đẻ khó 4
G6 3366 4
4819 Ba bố con ăn no 6
6698 Con rệp 6
G5 7342 Sông ngòi 5
G4 71938 Lợn đen nhỏ 2
96000 4
12597 10
25401 Ăn mày 5
97397 10
63044 7
99950 5
G3 46373 Hai anh em bế nhau 3
99916 7
G2 28258 Đỉa cắn người 9
G1 37811 Cột điện 8
ĐB 562446 Cảnh buồn 6