Trang chủ

với lần xổ số gần nhất

Bình Định

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 29 Đàn kiến 4
G7 236 Khâu vá 6
G6 3072 Cái nhìn hẹp hòi 6
7214 4
2940 Cá cảnh 11
G5 2185 Bánh dày 15
G4 90431 Rụng một chiếc răng 5
34585 Bánh dày 15
00497 6
55737 Ông trời 4
96905 9
42283 Lấy đàn bà điên 6
48792 Nằm đất 10
G3 37522 4
50105 9
G2 99907 Phải lội xuống ao 6
G1 79884 Mình bị bắt 3
ĐB 899087 Rùa biển 8

Quảng Trị

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 13 9
G7 625 Đánh chết rắn 8
G6 6994 Con rết 5
3394 Con rết 5
9062 Bóng đá 2
G5 4321 6
G4 88265 Bị giật dây chuyền 7
10551 3
51077 Ngựa bay 3
30082 Được bạc 5
80097 4
98926 Đi thi 8
22878 Nhiều màu 6
G3 49078 Nhiều màu 6
65769 Người ăn bánh mỳ 4
G2 33649 Tình báo 6
G1 91914 6
ĐB 807261 Mình bắn súng lục 5

Quảng Bình

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
G8 02 Nhà bằng bạc 6
G7 795 Tai nạn xe máy 4
G6 6472 Cái nhìn hẹp hòi 5
1082 Được bạc 4
5407 Phải lội xuống ao 7
G5 4608 Dông bão 7
G4 36690 7
30022 5
55415 8
93244 8
31271 Cái muôi 2
46792 Nằm đất 7
41864 9
G3 62503 Đánh nhau có vũ khí 2
98560 Nghi ngờ vàng giả 8
G2 53644 8
G1 78856 Khỉ 14
ĐB 454997 5