Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Tỷ lệ hoàn chỉnh >> Thống kê Tỷ lệ hoàn chỉnh

  • Chọn tỉnh thành
  • So sánh với
  • Kỳ
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số

1.59%

3 lần
00

0.53%

1 lần
01

1.06%

2 lần
02

0.53%

1 lần
03

1.59%

3 lần
04

1.59%

3 lần
05

1.59%

3 lần
06

1.06%

2 lần
07

1.59%

3 lần
08

1.06%

2 lần
09

1.06%

2 lần
10

0.53%

1 lần
11

0.53%

1 lần
12

0%

0 lần
13

0%

0 lần
14

1.59%

3 lần
15

2.12%

4 lần
16

0.53%

1 lần
17

1.59%

3 lần
18

0.53%

1 lần
19

0.53%

1 lần
20

0%

0 lần
21

0.53%

1 lần
22

1.06%

2 lần
23

1.59%

3 lần
24

2.65%

5 lần
25

1.59%

3 lần
26

0.53%

1 lần
27

1.59%

3 lần
28

0%

0 lần
29

1.06%

2 lần
30

1.06%

2 lần
31

1.06%

2 lần
32

0%

0 lần
33

1.06%

2 lần
34

1.06%

2 lần
35

1.59%

3 lần
36

2.12%

4 lần
37

1.06%

2 lần
38

1.59%

3 lần
39

1.59%

3 lần
40

0.53%

1 lần
41

0.53%

1 lần
42

0.53%

1 lần
43

1.06%

2 lần
44

0%

0 lần
45

0.53%

1 lần
46

1.06%

2 lần
47

1.59%

3 lần
48

0.53%

1 lần
49

0%

0 lần
50

2.12%

4 lần
51

0%

0 lần
52

1.06%

2 lần
53

1.06%

2 lần
54

1.06%

2 lần
55

0.53%

1 lần
56

1.59%

3 lần
57

0.53%

1 lần
58

0.53%

1 lần
59

0.53%

1 lần
60

2.65%

5 lần
61

0.53%

1 lần
62

1.06%

2 lần
63

2.65%

5 lần
64

0.53%

1 lần
65

0%

0 lần
66

1.06%

2 lần
67

0.53%

1 lần
68

0.53%

1 lần
69

2.65%

5 lần
70

1.59%

3 lần
71

1.59%

3 lần
72

0%

0 lần
73

0%

0 lần
74

0%

0 lần
75

1.06%

2 lần
76

1.06%

2 lần
77

0.53%

1 lần
78

2.65%

5 lần
79

1.06%

2 lần
80

1.59%

3 lần
81

1.06%

2 lần
82

1.06%

2 lần
83

1.59%

3 lần
84

1.06%

2 lần
85

0.53%

1 lần
86

1.06%

2 lần
87

0.53%

1 lần
88

0%

0 lần
89

1.59%

3 lần
90

0.53%

1 lần
91

1.59%

3 lần
92

0%

0 lần
93

1.59%

3 lần
94

1.59%

3 lần
95

1.59%

3 lần
96

0.53%

1 lần
97

1.06%

2 lần
98

0.53%

1 lần
99

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

3.17%

4 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

3.17%

4 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

3.97%

5 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

3.97%

5 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

Xem toàn bộ Λ