Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Tỷ lệ hoàn chỉnh >> Thống kê Tỷ lệ hoàn chỉnh

  • Chọn tỉnh thành
  • So sánh với
  • Kỳ
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số

0.53%

1 lần
00

1.06%

2 lần
01

1.06%

2 lần
02

0.53%

1 lần
03

0%

0 lần
04

1.06%

2 lần
05

0%

0 lần
06

1.59%

3 lần
07

0%

0 lần
08

0.53%

1 lần
09

0%

0 lần
10

1.59%

3 lần
11

0%

0 lần
12

0.53%

1 lần
13

2.12%

4 lần
14

1.59%

3 lần
15

1.06%

2 lần
16

0%

0 lần
17

0.53%

1 lần
18

2.12%

4 lần
19

1.59%

3 lần
20

0.53%

1 lần
21

1.06%

2 lần
22

0.53%

1 lần
23

1.59%

3 lần
24

0.53%

1 lần
25

1.06%

2 lần
26

1.59%

3 lần
27

1.59%

3 lần
28

0%

0 lần
29

1.06%

2 lần
30

1.06%

2 lần
31

0%

0 lần
32

2.12%

4 lần
33

0%

0 lần
34

0.53%

1 lần
35

1.06%

2 lần
36

1.06%

2 lần
37

2.12%

4 lần
38

1.06%

2 lần
39

1.59%

3 lần
40

1.06%

2 lần
41

1.06%

2 lần
42

0.53%

1 lần
43

0.53%

1 lần
44

0.53%

1 lần
45

1.06%

2 lần
46

0.53%

1 lần
47

2.12%

4 lần
48

2.12%

4 lần
49

1.06%

2 lần
50

0.53%

1 lần
51

2.12%

4 lần
52

1.06%

2 lần
53

0%

0 lần
54

2.65%

5 lần
55

1.06%

2 lần
56

1.06%

2 lần
57

1.06%

2 lần
58

0.53%

1 lần
59

1.06%

2 lần
60

1.59%

3 lần
61

0.53%

1 lần
62

0.53%

1 lần
63

1.59%

3 lần
64

0%

0 lần
65

2.12%

4 lần
66

1.59%

3 lần
67

1.59%

3 lần
68

0.53%

1 lần
69

1.06%

2 lần
70

1.06%

2 lần
71

0.53%

1 lần
72

0%

0 lần
73

1.06%

2 lần
74

1.59%

3 lần
75

0%

0 lần
76

0.53%

1 lần
77

1.06%

2 lần
78

3.17%

6 lần
79

1.59%

3 lần
80

4.76%

9 lần
81

0.53%

1 lần
82

2.12%

4 lần
83

1.59%

3 lần
84

0%

0 lần
85

0.53%

1 lần
86

1.06%

2 lần
87

1.06%

2 lần
88

0%

0 lần
89

0.53%

1 lần
90

0.53%

1 lần
91

0%

0 lần
92

0.53%

1 lần
93

0.53%

1 lần
94

1.06%

2 lần
95

1.59%

3 lần
96

0.53%

1 lần
97

0.53%

1 lần
98

1.59%

3 lần
99

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

3.17%

4 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

2.38%

3 lần

2.38%

3 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

1.59%

2 lần

3.17%

4 lần

1.59%

2 lần

3.17%

4 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0%

0 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0.79%

1 lần

0%

0 lần

1.59%

2 lần

2.38%

3 lần

Xem toàn bộ Λ