Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Lô Xiên

  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ
  • Số lần xuất hiện
    (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là:- lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

  • Xiên 3
  • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 49,71 2 lần
2 80,91 2 lần
3 80,97 2 lần
4 80,95 2 lần
5 49,69 2 lần
6 49,61 2 lần
7 49,64 2 lần
8 49,67 2 lần
9 27,97 2 lần
10 49,78 2 lần
11 49,79 2 lần
12 49,84 2 lần
13 49,86 2 lần
14 36,70 2 lần
15 23,38 2 lần
16 49,97 2 lần
17 36,67 2 lần
18 36,80 2 lần
19 23,49 2 lần
20 01,67 2 lần
21 58,59 2 lần
22 36,91 2 lần
23 01,80 2 lần
24 58,69 2 lần
25 58,84 2 lần
26 01,97 2 lần
27 58,78 2 lần
28 58,95 2 lần
29 23,86 2 lần
30 23,95 2 lần