Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Lô Xiên

  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ
  • Số lần xuất hiện
    (Lưu ý: số lần liên tiếp nhiều nhất là:- lần)

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Xiên 2

  • Xiên 3
  • Xiên 2
Thứ tự Lô xiên Số lần xuất hiện Ngày xuất hiện
1 49,70 2 lần
2 49,79 2 lần
3 23,25 2 lần
4 01,70 2 lần
5 23,64 2 lần
6 01,97 2 lần
7 01,92 2 lần
8 23,81 2 lần
9 23,76 2 lần
10 32,40 2 lần
11 32,54 2 lần
12 32,60 2 lần
13 67,83 2 lần
14 67,91 2 lần
15 54,61 2 lần
16 54,62 2 lần
17 54,64 2 lần
18 32,84 2 lần
19 32,79 2 lần
20 54,70 2 lần
21 32,95 2 lần
22 32,92 2 lần
23 54,79 2 lần
24 54,92 2 lần
25 76,81 2 lần
26 19,46 2 lần
27 72,79 2 lần
28 19,67 2 lần
29 72,81 2 lần
30 72,96 2 lần