Trang chủ >> THỐNG KÊ >> MEGA 6/45 >> Thống kê MEGA 6/45

MEGAXiên 2 MEGAXiên 3
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T4 T6 CN Tất cả

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Số
 • Số lần xuất hiện
 • 1
 • 08 09

 • 1 lần
 • 2
 • 24 30

 • 1 lần
 • 3
 • 12 20

 • 1 lần
 • 4
 • 01 28

 • 1 lần
 • 5
 • 24 26

 • 1 lần
 • 6
 • 12 15

 • 1 lần
 • 7
 • 24 25

 • 1 lần
 • 8
 • 01 25

 • 1 lần
 • 9
 • 01 26

 • 1 lần
 • 10
 • 13 35

 • 1 lần
 • 11
 • 12 13

 • 1 lần
 • 12
 • 09 25

 • 1 lần
 • 13
 • 09 24

 • 1 lần
 • 14
 • 08 19

 • 1 lần
 • 15
 • 24 40

 • 1 lần
 • Thứ tự
 • Số
 • Số lần xuất hiện
 • 16
 • 01 40

 • 1 lần
 • 17
 • 09 31

 • 1 lần
 • 18
 • 24 36

 • 1 lần
 • 19
 • 24 35

 • 1 lần
 • 20
 • 01 35

 • 1 lần
 • 21
 • 12 22

 • 1 lần
 • 22
 • 09 38

 • 1 lần
 • 23
 • 36 43

 • 1 lần
 • 24
 • 36 44

 • 1 lần
 • 25
 • 09 37

 • 1 lần
 • 26
 • 24 39

 • 1 lần
 • 27
 • 23 31

 • 1 lần
 • 28
 • 11 21

 • 1 lần
 • 29
 • 12 41

 • 1 lần
 • 30
 • 12 39

 • 1 lần