Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Số MEGA 6/45 >> Thống kê Số MEGA 6/45

MEGA Tỉ lệ % MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T4 T6 CN Tất cả

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-45
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

1.67% 3 lần
02

0.56% 1 lần
03

2.22% 4 lần
04

2.22% 4 lần
05

1.67% 3 lần
06

1.67% 3 lần
07

2.22% 4 lần
08

2.22% 4 lần
09

1.67% 3 lần
10

3.89% 7 lần
11

3.33% 6 lần
12

2.78% 5 lần
13

2.22% 4 lần
14

2.22% 4 lần
15

0.56% 1 lần
16

2.78% 5 lần
17

2.78% 5 lần
18

1.11% 2 lần
19

2.78% 5 lần
20

2.22% 4 lần
21

2.22% 4 lần
22

3.33% 6 lần
23

2.22% 4 lần
24

3.89% 7 lần
25

2.22% 4 lần
26

2.22% 4 lần
27

2.22% 4 lần
28

0.56% 1 lần
29

1.67% 3 lần
30

1.67% 3 lần
31

2.22% 4 lần
32

3.33% 6 lần
33

2.78% 5 lần
34

1.11% 2 lần
35

3.33% 6 lần
36

2.78% 5 lần
37

4.44% 8 lần
38

1.67% 3 lần
39

2.78% 5 lần
40

2.78% 5 lần
41

2.78% 5 lần
42

0% 0 lần
43

3.33% 6 lần
44

1.11% 2 lần
45

0.56% 1 lần

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 15/01/21
 • C C C L C L

 • 2
 • 13/01/21
 • L C L C L L

 • 3
 • 10/01/21
 • C L C C C L

 • 4
 • 08/01/21
 • C L C L C L

 • 5
 • 06/01/21
 • C L C L C L

 • 6
 • 01/01/21
 • C C C C C C

 • 7
 • 30/12/20
 • L L C C L L

 • 8
 • 27/12/20
 • L L L L C L

 • 9
 • 25/12/20
 • C C L C L L

 • 10
 • 23/12/20
 • L L L L L C

 • 11
 • 18/12/20
 • C L C L C C

 • 12
 • 16/12/20
 • C L C L C L

 • 13
 • 13/12/20
 • C C C C L C

 • 14
 • 11/12/20
 • L C L L L L

 • 15
 • 09/12/20
 • C C L L C L

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 16
 • 06/12/20
 • L L C L L L

 • 17
 • 04/12/20
 • L L L L L L

 • 18
 • 02/12/20
 • C L L C L L

 • 19
 • 29/11/20
 • C L C C L L

 • 20
 • 27/11/20
 • L L C L L L

 • 21
 • 25/11/20
 • L L L C L C

 • 22
 • 22/11/20
 • L C L C C C

 • 23
 • 20/11/20
 • C L C L L L

 • 24
 • 18/11/20
 • C L L L L C

 • 25
 • 15/11/20
 • C C L L C L

 • 26
 • 13/11/20
 • C C L L C C

 • 27
 • 11/11/20
 • C C C L C L

 • 28
 • 08/11/20
 • L C C C L L

 • 29
 • 06/11/20
 • L C C C C L

 • 30
 • 04/11/20
 • L C L L C C